Anunțuri despre Licitații

Executorul judecătoresc Vladimir Bezede, cu sediul biroului mun. Chişinău, str. I.Creangă 39, anunţă pentru  22.11.2016, ora 1300 licitaţia publică repetată de vînzare ½ cotă-parte ideală din bunul imobil cu numărul cadastral 0100108.108.01.505, odaie, cu suprafaţa de  30.2 m², amplasat în mun. Chișinău, str.  Burebista 36/2, ap. 505-6, înregistrat cu drept de proprietate după debitorul Morari Ghenadie Ion, a.n. 17.07.1973, IDNP 2000049009864, la preţul inițial de 100 296 lei.

 Termenul-limită de depunere a cererii și a acontului de 5 % din prețul inițial al bunului expus la licitație, precum şi taxa de participare la licitaţie de 60 lei, este cu 1(una) zi înainte de data petrecerii licitaţiei, la contul MD31EX0000000225139772MD  în BC”Eximbank-Grupo Veneto Banca” SA, filiala 20, EXMMMD22477, cod fiscal 43208018. Achitarea se efectuiază în lei MD. Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare  v-a începe la ora 1230  şi se v-a încheia la ora 1250. Licitaţia v-a avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc Vladimir Bezede,  m. Chişinău, str. I.Creangă 39. Informații suplimentare despre bunurile expuse la licitație le obțineți la telefonul: 068401009,022-85-98-90.

Categorie: