Imobile

Anunțuri despre Licitații

Executorul judecătoresc Vladimir Bezede, cu sediul biroului mun. Chişinău, str. I.Creangă 39, anunţă pentru  22.11.2016, ora 1300 licitaţia publică repetată de vînzare ½ cotă-parte ideală din bunul imobil cu numărul cadastral 0100108.108.01.505, odaie, cu suprafaţa de  30.2 m², amplasat în mun. Chișinău, str.  Burebista 36/2, ap. 505-6, înregistrat cu drept de proprietate după debitorul Morari Ghenadie Ion, a.n. 17.07.1973, IDNP 2000049009864, la preţul inițial de 100 296 lei.